Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

G

Galitskaya, V.V., Medical Laboratory Synevo
Galitskaya, V.V., Medical Laboratory «Synevo», Кyiv (Ukraine)
Garazdyuk, O.I., Bukovina State Medical University
Gasanova, O.O., State Institution «Institute of Problems of Endocrine Pathology named after V.Ya. Danylevsky of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv
Gasanova, O.O., SI «Institute of Endocrine Pathology Problems named after V.Ya. Danilevsky of NAMS of Ukraine», Kharkiv, Ukraine
Gavrylenko, Yu.V., Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Gayevska, V.Yu., Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Gayevskyi, V.Yu., Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Gendeleka, A.N., Odessa National Medical University Medical Center «Simeyny Likar» at Municipal Institution «City Outpatient Clinic № 29», Odessa, Ukraine
Gendeleka, A.N., Centre of Primary Medical Care 5, Odesa, Ukraine
Gendeleka, A.N., Centre of Primary Medical Care N 5, Odesa, Ukraine
Gendeleka, G.F., Odessa National Medical University Medical Center «Simeyny Likar» at Municipal Institution «City Outpatient Clinic № 29», Odessa, Ukraine
Gendeleka, G.F., Odessa National Medical University, Odessa (Ukraine)
Gendeleka, G.F., Odessa National Medical University, Odesa, Ukraine
Germanyuk, T.A., Vinnitsa national medical University n.a. M. I. Pirogov; Vinnytsia regional clinical highly specialized endocrinological centre
Gerush, I.V., State Higher Education Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine
Gerych, P., Higher State Education Institution “Ivano-Frankivsk National Medical University”, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Gerych, P.R., Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Gilyazetdinov, K.N., Ya.Kh. Turakulov Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Endocrinology, Tashkent, Republic of Uzbekistan
Gladkih, A., State Institution “V. Danilevsky Institute of Endocrine Pathology Problems of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine
Globa, Ye.V., Ukrainian Scientific and Practical Centre for Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of Ministry of Healthcare of Ukraine, Kyiv
Glugovska, S.V., Regional Municipal Institution “Chernivtsi Regional Endocrinology Center”, Chernivtsi, Ukraine
Glugovska, S.V., Regional Municipal Institution «Chernivtsi Regional Endocrinological Center», Chernivtsi, Ukraine
Glushko, A.S., State Institution «Crimean State Medical University named after S.I. Georgiyevsky», Simferopol
Gmoshinsky, M.V., Donetsk National Medical University, Lyman, Ukraine

1 - 25 of 70 Items    1 2 3 > >>