Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

L

Lytvyn, O.V., State Scientific Institution “Scientific and Practical Center of Prophylactics and Clinical Medicine” of Agency of State Affairs, Kyiv, Ukraine
Lyubimova, L.P., State Institution “V. Danilevsky Institute of Endocrine Pathology Problems of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine
Lyubimovа, L.P., State Institution “V. Danilevsky Institute of Endocrine Pathology Problems of National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine

M

Madaminova, H.R., Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan Republican Specialized Scientific and Practical Medical Centre of Endocrinology of Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan
Madaminova, Kh.R., Таshkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Republic of Uzbekistan
Madaminova, Kh.R., Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Republic of Uzbekistan
Madmusaeva, A.R., Republican Specialized Scientific and Practical Medical Centre of Endocrinology of Ministry of Healthcare of Republic of Uzbekistan Republican Specialized Centre of Cardiology of Ministry of Healthcare of Republic of Uzbekistan Tashkent Pediatric Medica
Makar, R.D., Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Makar, R.D., Lviv National Medical University named after Danylo Halytskyi, Lviv (Ukraine)
Makarova, O.V., State Higher Education Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine
Makarova, O.V., Higher State Education Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine
Makarova, O.V., HSEI of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine
Makarova, O.V., Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine
Makoviichuk, I.O., Bukovinian State medical University; Chernivtsi regional clinical cardiology dispensary
Maksimiuk, V.V., Higher State Education Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine
Maksimtsiv, M.L., Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Maksimtsyv, M.L., Danylo Halyskiy Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Maksutova, N.N., Republican Specialized Scientific and Practical Medical Centre of Endocrinology, Tashkent; Tashkent Medical Pediatric Institute, Tashkent
Maksymets, Ya.A., Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Malachkova, N.V., M.I. Pirogov Vinnytsia National Medical University, Vinnytsia, Ukraine
Maliar, K.Yu., I.I. Mechnikov Dnipropetrovsk Regional Clinical Hospital, Dnipro, Ukraine
Malinovska, T.M., State Institution “V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Maltseva, Yu.V., Educatіonal Scientific Medical Center “Unіversіty Clinic” of Kharkіv National Medical University, Kharkіv, Ukraine
Malynovska, T.M., State Institution «Institute of Endocrinology and Metabolism named after V.P. Komisarenko of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv
Malynovska, T.M., State Institution «Institute of Endocrinology and Metabolism named after V.P. Komisarenko of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine

776 - 800 of 1676 Items    << < 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 > >>