Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

L

Loy, G.Ya., State Medical University named after I.Ya. Gorbachevsky, Ternopil
Luchytskyi, V.Ye., SI «Institute of Endocrinology and Metabolism named after V.P. Komissarenko of NAMS of Ukraine», Kyiv
Luchytskyi, V.Ye., State Institution «Institute of Endocrinology and Metabolism named after V.P. Komisarenko of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
Luchytskyy, V.Yе., State Institution “V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Luchytskyy, V.Yе., SI “V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Luchytskyy, Ye.V., SI “V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Luchytskyy, Ye.V., State Institution “V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine, Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Lukashuk, I.V., State Institution «Institute of Endocrinology and Metabolism named after V.P. Komissarenko of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
Lutsenko, L.A., Kyiv Municipal Clinical Center of Endocrinology, Kyiv
Lutsenko, L.A., Kyiv City Clinical Endocrinology Centre, Kyiv, Ukraine
Lutsenko, L.A., Kyiv Municipal Clinical Endocrinology Center, Kyiv, Ukraine
Lutsenko, L.A., Kyiv City Clinical Endocrinology Centre, Kyiv (Ukraine)
Lutsenko, L.A., Kyiv Municipal Clinical Endocrinology Center, Kyiv
Lutsenko, L.А., Kyiv Municipal Clinical Endocrinological Center, Kyiv, Ukraine
Lutsenko, L.А., Kyiv Municipal Clinical Endocrinological Center, Kyiv (Ukraine)
Lutsenko, L.А., Kyiv Municipal Clinical Endocrinological Center
Luzanchuk, I.A., State Institution “V.P. Komisarenko Institute of Endocrinology and Metabolism of the NAMS of Ukraine”, Kyiv, Ukraine
Lyashuk, P.M., Bukovinian State medical University, Regional clinical endocrinological center, Chernivtsi
Lyashuk, P.M.
Lytvyn, O.V., State Scientific Institution “Scientific and Practical Center of Prophylactics and Clinical Medicine” of Agency of State Affairs, Kyiv, Ukraine
Lyubimovа, L.P., State Institution “V. Danilevsky Institute of Endocrine Pathology Problems of National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine

M

Madaminova, H.R., Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan Republican Specialized Scientific and Practical Medical Centre of Endocrinology of Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan
Madaminova, Kh.R., Таshkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Republic of Uzbekistan
Madaminova, Kh.R., Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Republic of Uzbekistan
Madmusaeva, A.R., Republican Specialized Scientific and Practical Medical Centre of Endocrinology of Ministry of Healthcare of Republic of Uzbekistan Republican Specialized Centre of Cardiology of Ministry of Healthcare of Republic of Uzbekistan Tashkent Pediatric Medica

601 - 625 of 1289 Items    << < 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 > >>