Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Koloskova, O.K., Higher State Education Institution of Ukraine “Bukovinian State Medical University”, Chernivtsi, Ukraine
Komarovskaya, I.V., M.I. Pirogov Vinnytsia National Medical University, Vinnytsia, Ukraine
Komisarenko, Yu.I, National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv; ML «DILA»
Komisarenko, Yu.I., National Medical University named after O.O. Bogomolets, Kyiv
Komisarenko, Yu.I., Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Komissarenko, Yu.I., National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv, Ukraine Medical Laboratory «DILA», Kyiv, Ukraine
Komissarenko, Yu.I., National Medical University named after O.O. Bohomolets, Kyiv Medical Laboratory «DILA», Kyiv, Ukraine
Kondratska, I.M., National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
Kononenko, O.A., National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupyk, Kyiv, Ukraine
Korchahin, Ye.P., State Institution “V. Danilevsky Institute of Endocrine Pathology Problems of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine
Korobova, O.V., Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, Lyman
Koroliuk, O.Ya., Lviv National Medical University named after Danylo Halytskyi, Lviv, Ukraine
Korotash, I.F., Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University», Chernivtsi, Ukraine
Korpachev, V.V., State Institution «Institute of Endocrinology and Metabolism named after V.P. Komisarenko of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv
Korpachev, V.V., State Institution «Institute of Endocrinology and Metabolism named after V.P. Komissarenko of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
Korpacheva-Zinych, O.V., State Institution «Institute of Endocrinology and Metabolism named after V.P. Komissarenko of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, Ukraine
Korpacheva-Zinych, O.V., State Institution «Institute of Endocrinology and Metabolism named after V.P. Komisarenko of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv (Ukraine)
Korytko, O.O., Lviv National Medical University named after Danylo Halytskyi, Lviv
Korytko, O.O., Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Korytko, О.О., National Medical University named after Danylo Galytsky, Lviv
Korzun, Yu.V., SI «Institute of Endocrinology and Metabolism named after V.P. Komissarenko of NAMS of Ukraine», Kyiv
Kostenko, I.M., Institute for the Rehabilitation of Disabled Persons of Vinnytsia National Medical University named after M.I. Pyrohov, Vinnytsia; Vinnytsia National Medical University named after M.I. Pyrohov, Vinnytsia
Kostitska, I.O., State Higher State Education Institution “Ivano-Frankivsk National Medical University”, Ivano-Frankivsk, Ukraine
Kostitska, I.O., SHEI «Ivano-Frankivsk National Medical University», Ivano-Frankivsk (Ukraine)
Kostitska, I.O., Higher State Education Institution “Ivano-Frankivsk National Medical University”, Ivano-Frankivsk, Ukraine

526 - 550 of 1493 Items    << < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 > >>