Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

H

Hayevska, V.Yu., Danylo Halytskyi Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Hayuk, Marua, Vinnytsia National Medical University named after N.I. Pyrohov
Heiko, I.A., Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, Lyman, Ukraine
Hendeleka, A.N., Odesa National Medical University, Odesa, Ukraine
Hendeleka, H.F., Odesa National Medical University, Odesa, Ukraine
Herasymchuk, P.O., State Higher Educational Institution «Ternopil State Medical University named after I.Ya. Horbachevskyi of the Ministry of Healthcare of Ukraine», Ternopil, Ukraine
Herasymenko, L.V., State Institution «Institute for Endocrine Pathology Problems named after V.Ya. Danilevskyi of NAMS of Ukraine», Kharkіv
Herasymenko, L.V., State Institution «Institute of Problems of Endocrine Pathology named after V.Ya. Danylevskyi of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv
Herasymenko, V.B., National Scientific Center of Radiation Medicine of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kyiv
Hloba, Ye.V., Ukrainian Scientific and Practical Centre for Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of Ministry of Healthcare of Ukraine, Kyiv
Hloba, Ye.V., Ukrainian Scientific and Practical Centre for Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of the Ministry of Healthcare of Ukraine, Kyiv (Ukraine)
Hloba, Ye.V., Ukrainian Scientific and Practical Centre for Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of Ministry of Healthcare of Ukraine, Kyiv
Hluhovska, S.V., Regional Clinical Centre of Endocrinology, Chernivtsi
Hlushych, S.Yu., Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, Krasnyi Liman, Ukraine
Hnat, S.V., Ternopil State Medical University named after I.Ya. Horbachevskyi, Ternopil, Ukraine
Hodjaeva, F.S., Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan Republican Specialized Scientific and Practical Medical Centre of Endocrinology of Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan
Hohitidze, T.H., State Institution «Institute of Problems of Endocrine Pathology named after V.Ya. Danylevskyi of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv, Ukraine
Hohitidze, T.H., State Institution «Institute of Problems of Endocrine Pathology named after V.Ya. Danylevskyi of National Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kharkiv
Holova, D.Sh., Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, Uzbekistan Republican Specialized Scientific and Practical Medical Centre of Endocrinology of Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan
Holovkyna, K.S., Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, Lyman, Ukraine
Homozova, O.A., Donetsk National Medical University named after M. Horkyi, Lyman, Ukraine
Honcharova, O.A., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Honcharova, O.A., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
Honcharova, O.A., Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv, Ukraine
Horobeiko, M.B., Ukrainian Scientific and Practical Centre for Endocrine Surgery, Transplantation of Endocrine Organs and Tissues of Ministry of Healthcare of Ukraine, Kyiv

426 - 450 of 1848 Items    << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >>