Author Details

Zaburyanova, V.Yu., Research Institute for Rehabilitation of Disabled Persons of Vinnytsya National Medical University named after M.I. Pyrogov, Vinnytsya, Ukraine