[1]
V. Serhiyenko and O. Serhiyenko, “Diabetes mellitus and arterial hypertension”, Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal, vol. 17, no. 2, pp. 175–188, May 2021.