[1]
V. Tkachenko, Y. Maksymets, N. Vydyborets, and O. Kovalenko, “Analysis of the prevalence and morbidity of thyroid pathology among the population of Kyiv region and Ukraine for 2007–2017”, Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal, vol. 14, no. 3, pp. 272–277, Apr. 2018.