(1)
Pankiv, V. Інгібітор альфа-глюкозидази воглібоз: нові можливості лікування і профілактики цукрового діабету. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal 2013, 35-38.