(1)
., . Актуальні питання клінічної ендокринології, імунології та алергології. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal 2013, 87-143.