(1)
Rykova, O. Male Factor of Sterility: Algorithm of Laboratory Diagnosis of the Causes. Mìžnarodnij endokrinologìčnij žurnal 2019, 15, 44-49.