Management of Patients with Adrenal Incidentalomas

Main Article Content

L.А. Lutsenko

Abstract

The problem of choosing the tactics of the management of patients with adrenal incidentalomas is topical without doubt, considering the widespread use of modern instrumental methods for topical diagnosis. Despite the vast majority of hormonally inactive adrenocortical adenomas, in each case adrenal incidentalomas should be considered from the standpoint of hormonal activity and the possibility of a malignant process. This review presents the possibilities of modern laboratory and instrumental methods used for the examination of patients with adrenal incidentalomas.

Article Details

How to Cite
Lutsenko, L. “Management of Patients With Adrenal Incidentalomas”. INTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine), no. 1.57, Mar. 2014, pp. 67-74, doi:10.22141/2224-0721.1.57.2014.76407.
Section
To practicing Endocrinologists

References

Arablynskyy A. V. Komp'yuternaya y mahnytno-rezonansnaya tomohrafyya v dyahnostyke zabolevanyy nadpochechnykov / A. V. Arablynskyy, Yu. V. Sydorova // Sybyrskyy onkolohycheskyy zhurnal. – 2011. – Prylozhenye № 2. – S. 8 – 9.

Baronyn A. A. Pervychnye y metastatycheskye opukholy nadpochechnykov / A. A. Baronyn, V. Yu. Sel'chuk, A. V. Fylymonyuk // Onkolohyya. – 2005. – T. 13, № 13. – S. 862 – 868.

Beloborodov V. A. Otdalennye rezul'taty khyrurhycheskoho lechenyya bol'nykh pry novoobrazovanyyakh nadpochechnykov / V. A. Beloborodov, V. F. Vysotskyy, A. V. Shcherbatykh // Klynycheskaya medytsyna. Byulleten' VSNTs SO RAMN. – 2011. – T. 79, №3, chast' 2. – S. 9 – 11.

Bel'tsevych D. H. Adrenokortykal'nyy rak / D. H. Bel'tsevych, N. S. Kuznetsov, V. YE. Vanushko // YEndokrynnaya khyrurhyya. – 2009. – № 1 (4). – S. 14 – 16.

Bel'tsevych D. H. Dyfferentsyal'naya dyahnostyka pervychnoho hyperal'dosteronyzma y pokazanyya k operatsyy / D. H. Bel'tsevych, N. S. Kuznetsov, A. R. Yrmyakova // Problemy Yendokrynolohyy. – 2007. – T. 53, № 6. – S. 48 – 50.

Bel'tsevych D. H. Po materyalam klynycheskykh rekomendatsyy po dyahnostyke syndroma Kushynha / D. H. Bel'tsevych // Yendokrynnaya khyrurhyya. – 2009. – № 1 (4). – S. 24 – 35.

Bel'tsevych D. H. Feokhromtsytoma / D. H. Bel'tsevych, E. A. Troshyna, M. Yu. Yukyna // Problemy Yendokrynolohyy. – 2010. – № 1. – S. 63 – 71.

Byeloshyts'kyy M. Ye. Trudnoshchi ta pomylky u diahnostytsi insydentalom nadnyrkovykh zaloz / M. Ye. Byeloshyts'kyy, H. A. Onopriyenko, I. Yu. Abramova // Klinichna endokrynolohiya ta endokrynna khirurhiya. – 2007. – № 1 (18). – S. 30 – 31.

Bohdanovych V. L. Yntensyvnaya y neotlozhnaya terapyya v yendokrynolohyy: Rukovodstvo dlya vrachey / V. L. Bohdanovych. – N. Novhorod: NHMA, 2000. – 324 s.

Bol'shova E. V. Klynyka, dyahnostyka y lechenye bolezny y syndroma Ytsenko-Kushynha / E. V. Bol'shova // Zdorov'e Ukrayny. – 2007. – № 10/1. – S. 80 – 81.

Bondarenko V. O. Topohrafycheskaya dyahnostyka y khyrurhycheskye vmeshatel'stva pry hyhant•skykh feokhromotsytomakh nadpochechnyka / V. O. Bondarenko, O. YE. Lutsevych // Khyrurhyya. Zhurnal ym. N. Y. Pyrohova. – 2011. – № 3. – S. 13 – 18.

Brytvyn T. A. Adrenokortykal'nyy rak (sovremennoe sostoyanye problemy) / T. A. Brytvyn, A. P. Kalynyn, D. A. Pyrohov // Sybyrskyy medytsynskyy zhurnal. – 2008. – № 6. – S. 13 – 19.

Vetshev P. S. Yntsydentaloma nadpochechnyka: spornye voprosy dyahnostyky y khyrurhycheskoy taktyky. / P. S. Vetshev, E. Y. Kovalenko, S. P. Vetshev // Khyrurhyya. Zhurnal ym. N. Y. Pyrohova. – 2004. – № 9. – S. 62 – 65.

Vetshev P. S. Ratsyonal'naya khyrurhycheskaya taktyka pry sluchayno vyyavlennykh opukholyakh nadpochechnykov / P. S. Vetshev, E. Y. Kovalenko, H. V. Polunyn // Vestnyk Natsyonal'noho medyko-khyrurhycheskoho Tsentra ym. N.Y. Pyrohova. – 2007. – T. 2, № 1. – S. 81 – 85.

Vlasov P. V. Kompleksnaya luchevaya dyahnostyka zabryushynnykh opukholey y opukholevydnykh sostoyanyy / P. V. Vlasov, P. M. Kotlyarov // Vestnyk renthenolohyy y radyolohyy. – 1998. – № 3. – S. 30 – 40.

Vozmozhnosty trekhmernoy yekhohrafyy v dyahnostyke patolohyy nadpochechnykov / A. P. Koshel' [y dr.] // Vestnyk yeksperymental'noy y klynycheskoy khyrurhyy. – 2011. – T. 4, №2. – S. 289 – 293.

Vozmozhnosty yekhohrafyy v kompleksnoy dyahnostyke khyrurhycheskykh zabolevanyy nadpochechnykov / V. O. Bondarenko [y dr.] // Ul'trazvukovaya dyahnostyka. – 2000. – № 1. – S. 15 – 27.

Hypokalyemyya u vzroslykh / L. V. Kozlovskaya [y dr.] // Consilium medicum. – 2005. – T. 4, № 3. – S. 3 – 7.

Dyahnostyka y lechenye arteryal'noy hypertenzyy. Rossyyskye rekomendatsyy (chetvertyy peresmotr) // Systemnye hypertenzyy. – 2010. – № 3. – S. 5 – 26.

Dyahnostyka y lechenye hormonal'no-neaktyvnykh obrazovanyy nadpochechnykov / N. L. Maystrenko [y dr.] // Vestnyk khyrurhyy. – 1996. – T. 155, № 6. – S. 39 – 43.

Dyfferentsyal'naya dyahnostyka pervychnoho hyperal'dosteronyzma: rol' y mesto sravnytel'noho selektyvnoho zabora krovy yz nadpochechnykovykh ven / Y. Y. Sytkyn [y dr.] // Problemy yendokrynolohyy. – 2011. – № 2. – S. 52 – 56.

Dovidnyk likarya-endokrynoloha / [Bolhars'ka S. V. [ta in.]; za red. chlena-kor. NAN ta AMN Ukrayiny, prof. M. D. Tron'ka. [3-ye vyd., pererob. ta dopovn.] – Kyyiv, 2010. – 460 s.

Yzmenenyya kontsentratsyy hormonov krovy u bol'nykh s yntsydentalomamy nadpochechnykov za dlytel'nyy peryod nablyudenyya / L. K. Kulykov [y dr.] // Fundamental'nye yssledovanyya. – 2011. – №5. – S. 84 – 88.

Zloyakisni insidentalomy nadnyrkovykh zaloz: problemy diahnostyky (ohlyad literatury ta vlasni dani) / A. M. Kvachenyuk [ta in.] // Endokrynolohiya. – 2003. – T. 8, № 2. – S. 266 – 271.

Kalashnykova M. F. Obsledovanye patsyentov s ynsydentalomoy nadpochechnyka / M. F. Kalashnykova, A. V. Ustyuhova // Klynytsyst. – 2008. – № 4. – S. 35 – 40.

Kalynyn A. P. Nadpochechnykovye y vnenadpochechnykovye feokhromotsytomy: uchebnoe posobye / Kalynyn A. P., Kazantseva Y. A., Polyakova H. A. – M.: MONYKY, 2003. – 22 s.

Kvachenyuk A. M. Adrenokortykal'nyy rak: znachennya radykal'noho vtruchannya na regionarnykh limfatychnykh kolektorakh / A. M. Kvachenyuk // Endokrynolohiya. – 2009. – T. 14, № 1. – S.114 – 119.

Kvachenyuk A. N. Khyrurhyya nadpochechnykov: myrovye dostyzhenyya v uslovyyakh Ukrayny. Po ytoham mezhdunarodnoy konferentsyy Evropeyskoy assotsyatsyy yendokrynnykh khyrurhov / A. N. Kvachenyuk // Zdorov'e Ukrayny. – 2011. – № 17 (270). – S. 28.

K morfolohycheskoy kharakterystyke feokhromotsytom: materyaly 4–ho Rossyyskoho sympozyuma po khyrurhycheskoy yendokrynolohyy [«Khyrurhyya yendokrynnykh zhelez»] (Ufa, 26-28 sentyabrya 1995 h.) – Ufa, 1995. – 411 s.

Komyssarenko Y. V. Klassyfykatsyya zlokachestvennykh opukholey nadpochechnykov / Komyssarenko Y. V., Rybakov S. Y., Kvachenyuk A. N. // Klinichna khirurhiya. – 2004. – № 9. – S. 25 – 27.

Kotel'nykova L. P. Komp'yuternaya tomohrafyya v dyfferentsyal'noy dyahnostyke yntsydentalom nadpochechnykov / Kotel'nykova L. P., Kameneva O. S., Dmytryeva A. M. // Sovremennye problemy nauky y obrazovanyya. – 2008. – № 6. – S. 129 – 133..

Lukashevych N. A. Vozmozhnosty ul'trazvukovoy dyahnostyky opukholey nadpochechnykov / N. A. Lukashevych // Novosty luchevoy dyahnostyky. – 2000. – № 2. – S. 26 – 27.

Luchevye metody v dyahnostyke metastazov v nadpochechnyky: materyaly Vserossyyskoho konhressa luchevykh dyahnostov (Moskva, 6-8 yyunya 2007h.) / M-vo zdravookhran. y sots. razvytyya Rossyyskoy Federatsyy, Feder. ahenstvo po zdravookhran. y sots. polytyke [y dr.]. – «MEDY YEkspo», 2007. – 482 s.

Novykov D. A. Statystycheskye metody v medyko-byolohycheskom yeksperymente (typovye sluchay) / D. A. Novykov, V. V. Novochadov. – Volhohrad: Yzdatel'stvo VolHMU, 2005. – 84 s.

Ob’emnye obrazovanyya nadpochechnykov (dyahnostyka y dyfferentsyal'naya dyahnostyka) / N. V. Molashenko [y dr.] // Problemy yendokrynolohyy. – 2010. – №1. – S. 48 – 56.

Osobennosty y rezul'taty khyrurhycheskoho lechenyya patsyentov s opukholyamy nadpochechnykov / V. R. Latypov [y dr.] // Sybyrskyy onkolohycheskyy zhurnal. – 2010. – №1 (37). – S. 56 – 60.

Otsinka hormonal'noyi aktyvnosti insydentalom nadnyrkovykh zaloz / L. K. Kulikov [ta in.] // Klinichna endokrynolohiya ta endokrynna khirurhiya. – 2007. – № 2 (19). – S. 77 – 78.

Pavlenko A. K. Dyahnostyka pervychnoho hyperal'dosteronyzma / Pavlenko A. K., Fadeev V. V., Mel'nychenko H. A. // Problemy yendokrynolohyy. – 2001. – T. 47, № 2. – C. 15 – 25.

Patyutko Yu. Y. Uspeshnoe khyrurhycheskoe lechenye raka nadpochechnyka s neodnokratnym metastazyrovanyem / Yu. Y. Patyutko, A. D. Hakhramanov // Khyrurhyya. Zhurnal ym. N. Y. Pyrohova. – 2008. – № 12. – S. 51 – 53.

Povrezhdenye nadpochechnykov pry zakrytoy travme zhyvota / M. M. Abakumov [y dr.] // Khyrurhyya. Zhurnal ym. N.Y. Pyrohova. – 2009. – № 2. – S. 4 – 11.

Povyshenye urovnya metylyrovannykh proyzvodnykh katekholamynov – patohnomonychnyy laboratornyy pryznak feokhromotsytomy / N. S. Kuznetsov [y dr.] // Problemy yendokrynolohyy. – 2007. – T. 53, №1. – S. 33 – 36.

Podzolkov V. Y. Pervychnyy hyperal'dosteronyzm: dyahnostyka y lechenye / V. Y. Podzolkov, A. V. Rodyonov // Arteryal'naya hypertenzyya. – 2004. – T. 10, № 2. – S. 109 – 114..

Rol' komp'yuternoy tomohrafyy v dyfferentsyal'noy dyahnostyke dobrokachestvennykh y zlokachestvennykh opukholey korkovoho veshchestva nadpochechnykov / Y. V. Komyssarenko [y dr.] // Klinichna khirurhiya. – 2005. – №7. – S. 42 – 45.

Rol' trekhmernoho vyrtual'noho modelyrovanyya y yntraoperatsyonnoy navyhatsyy pry laparoskopycheskykh vmeshatel'stvakh na nadpochechnykakh / S. Y. Emel'yanov [y dr.] // YEndoskopycheskaya khyrurhyya. – 2009. – № 5. – S. 41 – 47.

Serhyyko S. V. Operatsyy malykh dostupov y optymyzatsyya taktyky khyrurhycheskoho lechenyya novoobrazovanyy nadpochechnykov / S. V. Serhyyko // Mezhdunarodnyy yendokrynolohycheskyy zhurnal. – 2011. – № 2 (34). – S. 112 – 123.

Sovremennye anhyolohycheskye tekhnolohyy v dyahnostyke y khyrurhycheskom lechenyy zabolevanyy nadpochechnykov / P. S. Vetshev [y dr.] // Medytsynskaya vyzualyzatsyya. – 2002. – № 1. – S. 68 – 76.

Covremennye aspekty dyahnostyky y lechenyya symptomatycheskykh arteryal'nykh hypertenzyy nadpochechnykovoho heneza / Yu. L. Shevchenko [y dr.] // Terapevtycheskyy arkhyv. – 2003. – № 4. – S. 8 – 15.

Sovremennye metody hormonal'noy dyahnostyky patolohyy nadpochechnykov: posobye dlya vrachey y vrachey-laborantov / [Dedov Y. Y [y dr.]; pod red. Dedova Y. Y. – Moskva, 2010. – 28 s.

Sostoyanye y perspektyvy razvytyya yendokrynnoy khyrurhyy v Ukrayne / N. D. Tron'ko [y dr.] // Zdorov"ya Ukrayiny. – 2009. – №10. – S. 48 – 49.

Spornye voprosy y nehatyvnye tendentsyy v dyahnostyke y khyrurhycheskom lechenyy sluchayno vyyavlennykh opukholey nadpochechnykov / P. S. Vetshev [y dr.] // Khyrurhyya. Zhurnal ym. N. Y. Pyrohova. – 2005. – № 6. – S. 11 – 14.

Taktyka vedenyya bol'nykh s opukholyamy nadpochechnykov: materyaly XIX Rossyyskoho sympozyuma s mezhdunarodnym uchastyem [«Sovremennye aspekty khyrurhycheskoy yendokrynolohyy»] (Chelyabynsk, 15-17 sentyabrya 2010 h.) / M-vo zdravookhr. y sots. razvytyya Rossyyskoy Federatsyy, M-vo zdravookhr. Chelyabynskoy obl. – Ch., 2010. – 428 s.

Taktyka vedennya khvorykh z pukhlynamy nadnyrkovykh zaloz / A. M. Kvachenyuk [ta in.] // Endokrynolohiya. – 2007. – № 12, dodatok. – S. 102.

Taktyka kompleksnoho luchevoho yssledovanyya pry opukholevykh zabolevanyyakh nadpochechnykov: materyaly 2-ho Vserossyyskoho natsyonal'noho konhressa po luchevoy dyahnostyke y terapyy (Moskva, 26 - 29 maya 2008h.) / M-vo zdravookhran. y sots. razvytyya Rossyyskoy Federatsyy, Feder. ahenstvo po zdravookhran. y sots. polytyke [y dr.]. – «MEDY YEkspo», 2008. – 344 s.

Troshyna E. A. Laboratornaya dyahnostyka feokhromotsytomy / E. A. Troshyna, D. H. Bel'tsevych, M. Yu. Yukyna // Problemy yendokrynolohyy. – 2010. – № 4. – S. 39 – 43.

Trudnosty dyahnostyky y osobennosty khyrurhycheskoho lechenyya bol'nykh s maloaktyvnymy feokhromotsytomamy: materyaly II Ukraynsko-Rossyyskoho sympozyuma [«Sovremennye aspekty khyrurhycheskoy yendokrynolohyy (s uchastyem terapevtov-yendokrynolohov)»] (Khar'kov, 29 sentyabrya – 1 oktyabrya 2011 h.). / M-vo zdravookhranenyya Ukrayny, Nats. Akademyya nauk Ukrayny [y dr.]. – Kh.: 2011. – 512 s.

Ustyuhova A. V. Skrynynhovoe obsledovanye patsyentov s yntsydentalomoy nadpochechnyka / A. V. Ustyuhova, M. F. Kalashnykova, D. H. Bel'tsevych // Problemy yendokrynolohyy. – 2008. – T. 5, № 4. – S. 45 – 48.

Feokhromotsytoma / D. H. Bel'tsevych [y dr.] // Consilium medicum. – 2007. – T. 9, № 9. – S. 88 – 94.

Feokhromotsytoma / [Dedov Y. Y., Bel'tsevych D. H., Kuznetsov N. S., Mel'nychenko H. A.] – M.: Praktycheskaya medytsyna, – 2005. – 216 s.

Khyrurhyya opukholey nadpochechnykov / V. O. Bondarenko [y dr.] // Khyrurhyya. Zhurnal ym. N. Y. Pyrohova. – 2004. – № 5. – S. 61 – 64.

Chachybaya V. A. Klynycheskaya kartyna y metody hormonal'noy dyahnostyky khromaffynom / V. A. Chachybaya, M. A. Koryntely, K. H. Bochoryshvyly // Medytsynskye novosty Hruzyy. – 2004. – T. 116, № 1. – S. 43 – 45.

Cheren'ko S. M. Diahnostyka ta likuvannya pukhlyn nadnyrkovykh zaloz / S. M. Cheren'ko // Zdorov"ya Ukrayiny. – 2009. – № 1/1. – S. 36 – 37.

Cheren'ko S. M. Pukhlyny nadnyrkovykh zaloz: khirurhichnyy pohlyad na problemu arterial'noyi hipertenziyi / S. M. Cheren'ko // Zdorov"ya Ukrayiny. – 2007. – № 10/1. – S. 50 – 52.

Cheren'ko S. M. Suchasni pidkhody do diahnostyky, terapevtychnoho ta khirurhichnoho likuvannya pervynnoho hiperal'dosteronizmu / S. M. Cheren'ko, O. S. Larin, L. V. Shchekaturova // L'vivs'kyy medychnyy chasopys. – 2011. – T. 17, № 2. – S. 76 – 80.

Chykhladze N. M. Symptomatycheskaya arteryal'naya hypertonyya pry pervychnom y vtorychnom hyperal'dosteronyzme / N. M. Chykhladze, Y. E. Chazova // Consilium Medicum. Arteryal'naya hypertenzyya. – 2007. – T. 9, № 1. – S. 10 – 14.

Shumylyna N. Yu. Vozmozhnosty metoda spyral'noy komp'yuternoy tomohrafyy v vyyavlenyy y dyfferentsyal'noy dyahnostyke opukholevykh zabolevanyy nadpochechnykov / N. Yu. Shumylyna, Yu. N. Zhuk, S. F. Pasynok // Byulleten' sybyrskoy medytsyny. – 2012. – № 5 (prylozhenye). – S. 1 – 2.

YEndokrynolohyya. Natsyonal'noe rukovodstvo / [Abramova N. A. [y dr.]; pod red. Y. Y. Dedova, H. A. Mel'nychenko. – HYEOTAR-Medya: Moskva, 2009. – 1072 s.

Adrenal incidentaloma: a diagnostic challenge / P. Anagnostis [et al.] // Hormones. – 2009. – № 8 (3). – Р. 163 – 184.

Adrenal incidentalomas or adrenalomas: The NIH state-of-the-science conference statement. – Hormones. – 2003. – № 2 (1). – Р. 9 – 11.

Adrenal incidentaloma: surgical update / M. Guerrieri [et al.] // J. Endocrinological Investigation. – 2007. – № 30 (3). – Р. 200 – 204.

Adrenocortical adenoma and carcinoma: histpatological and molecular comparative analysis / A. Stojadinovic [et al.] // Modern Patology. – 2003. – Vol. 16, № 8. – P. 742 – 751.

Alves A. Diagnostic and therapeutic strategy for an incidental finding of an adrenal mass / A. Alves, О. Scatton, B. Dousset // Journal Chirurgie (Paris). – 2002. – Vol. 139, № 4. – Р. 205 – 213.

American association of clinical endocrinologists and American association of endocrine surgeons medical guidelines for the management of adrenal incidentaloma / M. A. Zeiger [et al.] // Endocrine practice. – 2009. – Vol. 15, July – August. – Р. 1 – 20.

Arnaldi G. New treatment guidelines on Cushing’s disease / G. Arnaldi, M. Boscaro // Medicine Reports. – 2009. – № 1. – Р. 64 – 67.

Bornstein S. R. Adrenocortical tumors: recent advances in basic concepts and clinical management / S. R. Bornstein, С. A. Stratakis, G. P. Chrousos // Annals of Internal Medicine. – 1999. – № 130. – Р. 759 – 771.

Case detection, diagnosis and treatment of patients with primary aldosteronism: an endocrine society clinical practice guideline / J. W. Funder [et al.] // J. Clinical Endocrin. Metab. – 2008. – № 93 (9). – P. 3266 – 3281.

Choyke P. L. Commentary on “computed tomography in the diagnosis of adrenal disease” and “nonfunctioning adrenal masses: incidental discovery on computed tomography” / P. L. Choyke // American J. of Roentgenology. – 2009. – Vol. 192, № 3. – Р. 568 – 570.

Contrast-Enhanced sonography of adrenal masses: differentiation of adenomas and nonadenomatous lesions / M. Friedrich-Rust [et al.] // American J. of Roentgenology. – 2008. – Vol. 191, № 12. – Р. 1852 – 1860..

Endocrine evaluation of incidentally discovered adrenal masses (incidentalomas) / G. Osella [et al.] // J. of clinical endocrinology and metabolism. – 1994. – Vol. 79, № 6. – P. 1532 – 1539.

Kapoor A. Guidelines for the management of the incidentally discovered adrenal mass / A. Kapoor, T. Morris, R. Rebello // Canadian Urological Association J. – 2011. – Vol. 5, № 4. – Р. 241 – 247.

Kirschner L. S. Signaling pathways in adrenocortical cancer / L. S. Kirschner // Annals of the New York Academy of Sciences. – 2002. – Vol. 968, № 1. – P. 222 – 239.

Late-night salivary cortisol for diagnosis of overt and subclinical Cushing’s syndrome in hospitalized and ambulatory patients / M. Nunes [et al.] // J. of clinical endocrinolоgy and metabolism. – 2009. – Vol. 94, № 2. – Р. 456 – 462.

Management of incidentally discovered adrenal masses and risk of malignancy / G. Favia [et al.] // British J. of Surgery. – 2000. – Vol. 87, № 9. – Р. 1270 – 1270.

Management of the clinically unapparent adrenal mass (“incidentaloma”) / M. M. Grumbach [et al.] // Annals of Internal Medicine. – 2003. – Vol. 138, № 5. – Р. 424 – 429.

N-candherin expression in adrenal tumors: upregulation in malignant pheochromocytoma and downregulation in adrenocortical carcinoma / А. Khorram-Manesh [et al.] // Endocrine Pathology. – 2002. – Vol. 13, № 2. – P. 99 – 110.

Newell-Price J. Adrenal incidentaloma: subclinical Cushing′s syndrome / J. Newell-Price, A. Grossman // Postgrad Medical Journal. – 1996. – № 72. – P. 207 – 210.

Non-functioning adrenal masses: incidental discovery on computed tomography / H. S. Glazer [et al.] // American J. of Roentgenology. – 1982. – Vol. 139, № 1. – P.81 – 85.

Observation or laparoscopic adrenalectomy for adrenal incidentaloma? A surgical decision analysis / L. Brunaud [et al.] // Medical Science Monitor. – 2006. – № 12 (9). – Р. 355 – 362.

Pheochromocytoma: recommendations for clinical practice from the First International Symposium / K. Pacak [et al.] // Nat. Clin. Pract. Endocrinol. Metab. – 2007. – №3 (2). – Р. 92 – 102.

Prevalence end natural history of adrenal incidentalomas / L. Barzon [et al.] // European J. of Endocrinology. – 2003. – № 149. – Р. 273 – 285.

Prevalence of adrenal incidentaloma in a contemporary computerized tomography series / S. Bovio [et al.] // J. of Endocrinological Investigation. – 2006. – № 29. – Р. 298 – 302.

Prevalence of subclinical Cushing’s syndrome in 70 patients with adrenal incidentaloma: clinical, biochemical and surgical outcomes / R. Emral [et al.] // Endocrine J. – 2003. – Vol. 50, № 4. – P. 399 – 408.

Recommended evaluation of adrenal incidentalomas is costly, has high false-positive rates and confers a risk of fatal cancer that is similar to the risk of the adrenal lesion becoming malignant; time for a rethink? / T. J. Cawood [et al.] // European J. of Endocrinology. – 2009. – № 161. – P. 513 – 527.

Risk assessment in 457 adrenal cortical carcinomas: how much does tumor size predict the likelihood of malignancy? / С. Sturgeon [et al.] // J. of the American College of Surgeons. – 2006. – Vol. 202, № 3. – Р. 423 – 430.

Singh P. K. Adrenal incidentaloma: evaluation and management / P. K. Singh, H. N. Buch // Journal of Clinical Pathology. – 2006. – № 61. – Р. 1168 – 1173.

The adrenal mass: correlation of histopathology with imaging / L. Yip [et al.] // Ann. of Surgical Oncology. – 2010. – Vol. 17, №3. – Р. 846 – 852.

The clinically inapparent adrenal mass: update in diagnosis and management / G. Mansnann [et al.] // Endocrine Reviews. – 2004. – Vol. 25, № 2. – Р. 309 – 340.

The natural history of incidentally discovered adrenocortical adenomas: a retrospective evaluation / E. Grossrubatscher [et al.] // J. of Endocrinological Investigation. – 2001. – Vol. 24, № ll. – Р. 846 – 855.

Unusual presentation of metastatic adenocarcinoma / I. N. Bagwan [et al.] // World J. of Surgical Oncology. – 2007. – № 5. – Р. 116 – 118.

Wedmid A. Diagnosis and treatment of the adrenal cyst / A. Wedmid, M. Palese // Curr. Urol. Repr. – 2010. – № 11. – Р. 44 – 50.

Young W. F. The incidentally discovered adrenal mass / W. F. Young // New England J. of Medicine. – 2007. – № 356. – P. 601 – 610.

Zarco-Gonzlez J. А. Adrenal incidentaloma / J. A. Zarco-Gonzlez, M. F. Herrera // Scandinavian J. of Surgery. – 2004. – № 93. – Р. 298 – 301.