DOI: https://doi.org/10.22141/2224-0721.0.4.44.2012.177308

Brief Essay of Medicinal Substances Development, Particularly in Endocrinology

Ya.G. Balyon, O.Ya. Samson, O.V. Simurov, N.V. Simurova, M.D. Tronko

Abstract


No abstract


References


Бальон Я.Г., Сімуров О.В. Синтез тиреоїдних гормонів // Журн. орг. та фарм. хімії. — 2004. — Т. 2, вип. 2 (6). — С. 44-51.

Бондар П.Н. До історії розвитку ендокринології в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця // Агапіт. — 2001. — № 13. — С. 35-38.

Верхратський С.А. Історія медицини. — К.: Вища шк., 1983. — 379 с.

Динерштейн З.М. О путях развития эндокринологии на Украине. — 1948. — № 5. — С. 445-450.

Караченцев Ю.І. Основні шляхи розвитку Українського НДІ фармакотерапії ендокринних захворювань за 80 років (1919–1999) // Ендокринологія. — 1999. — Т.4, № 2. — С. 189-200.

Комісаренко В.П. Шляхи та основні підсумки розвитку ендокринології на Україні // Досягнення охорони здоров’я в УССР. — К.: Держмедвидав УРСР, 1958. — С. 105-119.

Комісаренко В.П. Деякі підсумки розвитку ендокринології на Україні // Фізіол. журн. — 1967. — № 5. — С. 692-697.

Комісаренко В.П. Стан і перспективи розвитку основ-них проблем ендокринології в Україні // Фізіол. журн. — 1970. — Т. 16, № 2. — С. 197-204.

Комиссаренко В.П., Резников А.Г. Ингибиторы функции коры надпочечных желез. — К.: Здоров’я, 1972. — 374 с.

Корпачев В.В. Популярно о фармакологии. — К.: Нау-кова думка, 1989. — 184 с.

Корпачев В.В. Инсулин и инсулинотерапия. — К.: РИА «Триумф», 2001. — 456 с.

Кобилюх В.О. Праукраїна і санскрит. — Тернопіль: Мандрівець, 2011. — 512 с.

Коваленко С.Н., Друшляк А.Г., Черных В.П. Основы комбинаторной органической химии. — Харьков: НФаУ «Золотые страницы», 2003. — 108 с.

Ковальчук А.В., Корпачев В.В. Корекція ускладнень супресивної фармакотерапії захворювань щитоподібної залози. — К.: Універ. видавництво «Пульсари», 2010. — 96 с.

Резников А.Г. В мире гормонов. — К.: Наукова думка, 1985. — 167 с.

Резников А.Г., Варга С.А. Антиандрогены. — М.: Медицина, 1988. — 208 с.

Сятиня М.Л. Фармацевтична справа в Україні: Минуле. Сьогодення. День прийдешній. — К.: Інст. історії НАН України, 1998. — 334 с.

Тронько М.Д. Наукова спадщина і громадська діяльність академіка Комісаренка В.П. // Ендокринологія. — 1997. — Т. 2. — С. 4-9.

Тронько М.Д., Боднар П.М., Комісаренко Ю.І. Історія розвитку ендокринології в Україні. — К.: Здоров’я, 2004. — 68 с.

Тронько М.Д., Комісаренко І.В., Бальон Я.Г. та ін. Інгібітори гормоноутворення в надниркових залозах та їх застосування у клінічній практиці // Журн. АМН України. — 2010. — Т. 16, № 2. — С. 271-287.

Швайка О.П. Основи синтезу лікарських речовин і їх напівпродуктів. — Донецьк: ООО «Норд Комп’ютер», 2004. — 524 с.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

 

© "Publishing House "Zaslavsky", 1997-2020

 

   Seo анализ сайта