Oksana Khyzhnyak

 

 

MD, PhD, DSc, Professor, V.Ya. Danylevsky Institute of Problems of Endocrine Pathology National Academy of Medical Sciences of Ukraine